Till medlemmarna i Brf Arkitekten 2013

Våren närmar sig och därmed också några viktiga datum för föreningen.

Lördagen den 18 maj har föreningen städdag kl. 10.00.  Vi tar fram utemöbler, sopar och fejar, städar i trappor m.m. Vi avslutar med gemensam korvgrillning och umgås med varandra – närmare information kommer! Föreningen kommer att hyra en container för löv och skräp. De cyklar som togs om hand vid städdagen i höstas kommer att slängas i den. Passa på att slänga ditt eget skräp! Det får dock inte vara elektronik eller farligt avfall.

Måndagen den 27 maj kl. 18.30 har föreningen årsstämma på Asplunds. Kallelse med dagordning kommer att skickas ut senast två veckor före. Vill du ha någon motion behandlad måste du anmäla den till styrelsen senast måndagen den 6 maj.

Styrelsen

2 tankar om “Till medlemmarna i Brf Arkitekten 2013

  1. Jag kommer dessvärre inte kunna delta på städdagen pga sjukdom.

Kommentera