Töm gångar och trapphus från prylar!

Hej, här kommer en påminnelse om att det inte är tillåtet att förvara prylar i källargångarna eller i våra trapphus, orsaken är enkel det föreligger större brandrisk. På MSB´s sida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) kan man läsa och få tips där framgår även att det inte är tillåtet enligt brandskyddsreglerna. Läs gärna mer om det här! https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-byggnader-och-anlaggningar/Trapphus/
Ett anslag kommer sätta upp i varje trappuppgång inom kort.
Så ni som har ställt eller ställer av grejer i gångarna – In med de i förråden eller kör iväg de till närmaste återvinningscentral! Det finns ingen annan som dyker upp och städar upp åt dig!
Det finns en återvinningscentral i Bromma (Linta) invid Bromma flygplats. De har öppet även vissa vardagkvällar.
Tillsammans får vi ett bättre boende!
/Styrelsen

Kommentera