Styrelsen

Information
Bostadsrättsföreningen Arkitekten 2013

Styrelsen

Ragnar Palmkvist, ordförande

Ansvarsområden:
– Mäklarfrågor, medlemsansökningar & medlemslista, fastighetsförsäkringar & felanmälningar, fakturaattestering och kontakt med Skanska samt Post.

Niclas Wåhlin, ledamot (sekreterare)

Ansvarsområden:
– Tekniska frågor, el & vatten, nycklar & portkod, bygglov & lägenhetsförändringar.

Daniel Bodin, suppleant

Ansvarsområden:
– TV, bredband & telefoni, hemsida, Storholmens web-plattform och Grannsamverkan.

Danijel Milkovicledamot

Ansvarsområden:
– Fastighetsförvaltning, brandskyddsarbete, markskötsel/ underhåll inkl. Häckar, ventilation och OVK-besiktning.

Erik Otterheim ledamot (ekonomiansvarig)

Ansvarsområden:
– Löpande ekonomiförvaltning, budgetarbete, bankkontakter/lån, årsbokslut/revision och underhållsplan.

Carolina Lundstedt, ledamot

Ansvarsområden:
– Mejl, Städning & sophantering, parkeringsplatser och garage, hiss.

Anette Andersson , suppleant

Ansvarsområden:
– Info till nyinflyttade, andrahandsuthyrningar.
 
Kontakta styrelsen på föreningens mailadress: brf.arkitekten2013@gmail.com