Felanmälan

Felanmälan: Arkitekten

Styrelsen

Till styrelsen vänder du dig med felanmälan i allmänna utrymmen och gällande fastigheten t.ex. trapphus, cykelrum, källare och fasad. Detta gäller även värme och ventilation i din lägenhet, då det är ett centralt styrt system. Du vänder dig också till styrelsen gällande allmänna frågor om nycklar, ritningar, etc.

Du når styrelsen genom kontaktformuläret på hemsidan.

 

Akuta fel dagtid

Akuta fel som inträffar i din lägenhet eller i fastigheten dagtid ska anmälas till fastighetsskötaren,  City Förvaltning AB. Observera att om du själv orsakat skadan kan du bli betalningsskyldig för utryckningen/åtgärden. Felanmälan är öppen måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Tel: 08-20 75 80

 

Akuta fel kvällar och helger (jour)

Om något akut fel inträffar i din lägenhet eller i fastigheten under kvällar och helgdagar ska du kontakta Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB. Se nedan för exempel på vad som kan räknas som jourfall respektive vad som kan vänta tills dagen efter. Observera att om du själv orsakat skadan kan du bli betalningsskyldig för utryckningen/åtgärden.

Telefon: 08-18 70 00

Typfall jour:

  • Vattenläckor: Läckor i vattensystemet eller om det regnar in och riskerar att skada huset och som inte går att hindra tillfälligt.
  • Dörrar som inte går att låsa: Om något fönster eller lägenhetsdörr/ytterdörr satt sig eller kärvat fast så att den inte går att låsa/stänga.
  • Elfel: Om vitala delar i lägenheten/huset, t.ex. frys eller värmecentral blir strömlösa. Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare innan ni ringer. Är hela huset strömlöst ligger felet troligen hos nätleverantören.
  • Totalstopp i avloppet: Om avloppet är igensatt i samtliga WC-stolar.

Typfall ej jour:

  • Varmvatten: Uteblivet varmvatten beror många gånger på driftstörning eller stopp i fjärrvärmeleveransen. Därför ska du alltid kontrollera att fjärrvärmens till- och frånledningar är varma innan du ringer jouren. Är de inte varma kontakta fjärrvärmeleverantören. Om det inte kommer något vatten alls ligger felet med största sannolikhet hos vattenleverantören.
  • Inbrott: Skador på lägenheten/huset efter ett inbrott hanteras via din hemförsäkring.
  • Vitvaror (utom frys): Alla vitvaror utom frysen klarar sig över natten. Är vitvarorna strömlösa över en helg kan du ringa jouren. Om en vitvara är trasig ringer du själv och felanmäler till Bosch Siemens, för telefonnummer se kontaktlistan.
  • Värme och ventilation: Huset/lägenheten kyls av relativt långsamt och klarar sig över natten i de flesta fall.

 

Skanska

Felanmälningar som gäller funktionsfel i din lägenhet och som omfattas av garantin hos Skanska ska anmälas till styrelsen. Styrelsen kommer i sin tur att vidarebefordra era felanmälningar löpande till Skanska.

Felanmälan gällande vitvaror ska göras direkt till Bosch Siemens.

Du har som bostadsrättsinnehavare en underhållsskyldighet i din lägenhet och det är viktigt att du sköter om din bostad enligt de instruktioner som finns i bopärmen. Skanska hanterar inte fel som uppstått på grund av bristande underhåll. Akuta fel ska INTE anmälas till Skanska, utan till fastighetsskötaren eller jouren, du bör även informera styrelsen om vad som inträffat.

Felanmälan vitvaror

Vid frågor eller felanmälan gällande vitvaror kontaktar du Bosch-Siemens (BSH). Innan du kontaktar BSH, anteckna det aktuella E-numret på vitvaran. Numren hittar du enligt nedan (i bruksanvisningen finns även en extra märkesskylt). Kyl och frys: vänster innervägg, långt ner. Diskmaskin, ugn, mikro: luckans kant. Spis: lådan under ugnen. Tvättmaskin, torktumlare: luckan. Häll: undersida.

Telefon BSH: 0771-11 22 77

Mail BSH: reklamationer@bshg.com

 

TV, bredband och telefoni

Vid frågor eller felanmälan av TV, bredband och telefon kontakta:

Ownit

Telefon: 08-525 07 300

 

Felanmälan: Hiss

Vid hissfel kan ni kontakta Schindler på telefonnummer 020-31 33 33. Om felet beror på något som vi själva har gjort kommer föreningen att faktureras för eventuella merkostnader. Meddela gärna också styrelsen vad som har hänt och att ni har tillkallat reparatör.

 

Skadeanmälningsinfo: Trygg Hansa

Skador som uppstår och som omfattas av föreningens gemensamma fastighetsförsäkring eller bostadstillägg ska anmälas till Trygg Hansa.  Det är styrelsen som anmäler din skada. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp med att anmäla en skada.