Grannsamverkan – Inventarieförteckning

Hej!

Brf Arkitekten2013 ingår tillsammans med flertalet andra föreningar i Grannsamverkan mot brott.Vi får löpande information och statistik från Polisen Solna/Sundbyberg, samt erbjuds viss utbildning för kontaktombud. Grannsamverkan handlar om att skapa en bra boendemiljö och i samarbete med andra föreningar arbeta för att förebygga brott i vår närmiljö.

För er som vill ha Inventarieförteckningen som är en mall Polisen distribuerar, lägg ett mejl till styrelsen så skickar vi ut en elektronisk version till din registrerade mejladress!

Förändringar: Polisen kommer inte skicka ut månadsbrev hädanefter utan kommer endast gå ut med information via kontaktombud och Solnapolisens hemsida när något viktigt finns att förmedla!

 

Övriga kontaktuppgifter

Tips om inbrott. Numret är enbart för tips om bostadsinbrott 010-56 902 21

Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer i ditt närpolisområde 114 14

Akut situation, pågående inbrott – ALLTID 112

 

/Styrelsen

Kommentera