VARNING! Markeringar vid lägenhetsdörrar/Grannsamverkan

Vi har fått följande uppmaning från Polisen att hålla lite extra koll på.

”Här kommer en varning som kommit in från Grannsamverkansföreningen Frösundet 1 i Frösunda.

De har upptäckt små runda ringar ca 10-15 mm i diameter, på 15 stycken av deras lägenhetsdörrar. Märkena sitter till höger om gångjärnen och en bit nedanför och ritat på väggen. På bilden ses den Lilla runda ringen till vänster om den röda markerade pilen som vi lagt in, för att hitta lättare.

Vi tar det säkra före det osäkra och skickar ut denna som en varning om eventuell förberedelse till bostadsinbrott.

Vi tackar Marcus Bringzen och Brf Frösundet 1, för den skarpa iakttagelsen.

Hälsningar Lokalpolisen Solna

/Kerstin Malm

Brottsförebyggare”

brottsforebyggande

Kommentera