Underhåll och skötsel av föreningens häckar

Om du inte bor i bottenplan med omgärdande häck, behöver du inte läsa vidare!

Man brukar säga att JAS, en förkortning av juli, augusti och september, är en bra tid för att underhålla sina häckar och formklippta buskar. Många lövhäckar kan behöva putsas om tillväxten varit god och man är noga med formen. En tumregel är att det är bättre att klippa lite och ofta, så att de blir täta och behåller formen. Föreningen skall sköta häckar, som är i anslutning till fastigheten, på ett sådant sätt att t.ex., inget överhäng sker img_6961på trottoar längs med Lundagatan. Lämpligt är att de boende som bor på bottenplan snackar ihop sig om detta, så att höjden på häckarna kan trimmas på likartat sätt.

För dig som bor i lägenhet med omgärdande häck kring din uteplats på fram eller baksida av huset, ska som lägenhetsinnehavare ta hand om den del av omgärdande häck som ligger i anslutning till lägenheten.

Om du är osäker på hur du ska göra, meddela styrelsen! Vi har både verktyg och tips som gör dig framgångsrik!

Sommarhälsning

Styrelsen, Brf Arkitekten2013

Kommentera