Nyheter från Grannsamverkan – Oktober månad

Hej!

Brf Arkitekten2013 ingår tillsammans med flertalet andra föreningar i Grannsamverkan mot brott.Vi får löpande information och statistik från Polisen Solna, samt erbjuds viss utbildning för kontaktombud. Grannsamverkan handlar om mer än bara förebyggande arbete mot brott i vår närmiljö. Styrelsen kommer under hösten att vara i kontakt med föreningarna i närheten för att utbyta erfarenheter.

Här följer en sammanfattning från månadsbrevet! Vill ni läsa hela brevet kan ni kontakta styrelsen!

Vid påbörjat angrepp

Vid påbörjat angrepp, larma alltid polisen på 112, gör dig synlig, notera signalement och annat du ser. Gör observationer och möt tillkallad polis. Informera ditt kontaktombud och dina grannar.

Fram till årsskiftet är inbrottsrisken som störst

De flesta inbrott begås mitt på dagen och ofta kring skymning.

Några enkla tips;

  • Timers – som automatiskt reglerar ljuset.
  • Se till att lampor tänder upp hemma redan tidig eftermiddag under den mörka perioden
  • Låt det lysa i ett par rum som syns utifrån gatan
  • Stöldmärk med DNA! Föremålen blir sökbara i hela Europa, du är personligen registrerad på just det märk-dnat. Ditt försäkringsbolag kan svara på frågor om DNA paket.

Förrådsinbrott

Under perioden har en mängd gatuadresser haft förrådsinbrott i Solna, bla längs med Arvid Tydens alle vid 2 tillfällen! Kontrollera ditt förråd, med jämna mellanrum.

Om du haft ett inbrott i ditt förråd:

Anmäl inbrottet även ifall inget av värde försvunnit

Det hjälper Polisens statistik

Men skulle du identifiera att något av värde saknas behöver ditt försäkringsbolag en polisanmälan som grund

Övriga kontaktuppgifter

Tips om inbrott. Numret är enbart för tips om bostadsinbrott 010-56 902 21

Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer i ditt närpolisområde 114 14

Akut situation, pågående inbrott – ALLTID 112

 

Styrelsen Brf Arkitekten2013 genom Kontaktombud

Kommentera