Korrigering förbrukning av el och vatten

Varje kvartal aviseras månadsavgifterna i förskott. Samtidigt faktureras en schablonberäknad uppskattning av kostnaderna för el och vatten.

Föreningen gör årligen en översyn av el- och vattenförbrukningen. Så har även gjorts för perioden 1 april 2018-30 april 2019 genom att läsa av den faktiska förbrukningen. Vissa hushåll kommer att få betala in lite extra och vissa får tillbaka.

Detta kommer regleras med avgifterna för 3:e kvartalet 2019.

Om man ska skjuta till pengar med ett belopp som överstiger 1 500 kr fördelas det över 3 månader vilket kommer med nästa hyresavisering.

Justeringar av schablonbelopp kommer göras baserat på ett snitt för senaste två åren per lägenhet/hushåll.

Vill du ha närmare information om din förbrukning, kontakta styrelsen

Mvh

Styrelsen

Kommentera