Ej tillåtet att förvara hushållssopor och privata ägodelar i gemensamma utrymmen!

Vi går regelbundet ronder i fastigheten i förebyggande syfte för att undvika brand och andra problem. Vi har då upptäckt att alla inte följer de regler vi har.

Trappuppgångar och utrymme utanför varje våning får aldrig användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar. Detta på grund av brandsäkerhetsregler och risker för ohyra.

Vi ber er att respektera dessa regler.

Tack på förhand!

/Styrelsen

Kommentera