Dagordning och 5-års besiktning

Hej,

Jag kommer idag att lägga ut en något justerad dagordning i postfacken. Det är punkt 17 som delats upp i två delar.

Har fått besked från Skanska angående besiktningen torsdag och fredag. De lägenheter som har anmält fel som omfattas av denna besiktning eller där tillträde annars behövs för att kunna granska fasad och balkonger är följande;

LGH         122, 133, 143, 151, 153, 161, 163, 224, 234, 254, 261 och 263

De vill ändå att samtliga lägenheter är tillgängliga utifall det kan behövas tillträde till fler än ovan nämnda. Därför är det viktigt att samtliga ställer sina lås i serviceläge.

 

Med vänlig hälsning

Mats Englund

 

 

Kommentera