Förebyggande info mot brand och hantering av gasol

Här finner du viktig information för att undvika och förebygga brand. Du kan också läsa om hur du ska hantera gasol.

Hur skyddar du dig och dina grannar från brand? Vad gör du om det börjar brinna? skydda-dig-o-dina-grannar-mot-brand

Hur hanterar du gasol i lägenheten och i huset? gasol_for_hem_och_fritid