Avläsning El och Vatten

Styrelsen har beslutat att avläsning/korrigering kommer att ske en gång per år. Datum för avläsning är inte fastställt.

Klicka här för en lathund som visar hur du själv läser av din el- och vattenförbrukning: